KARDIOLOG

lek. med. Jacek Kucharski

Zakres usług

Elektrokardiogram przy użyciu nowoczesnych aparatów umożliwiających nie tylko zapis ale i obserwację rytmu serca w trakcie badania.
 • określa wydolność fizyczną,
 • badanie diagnostyczne i monitorujące przebieg choroby wieńcowej (ocena ryzyka zawału serca),
 • pomaga ocenić ewentualne zaburzenia rytmu serca
 • ocenia reakcję ciśnienia tętniczego (diagnostyka i monitorowanie leczenia nadciśnienia tętniczego)
 • Ocena anatomii i czynności serca: określenie wad wrodzonych, ocena wad zastawkowych serca
 • Diagnostyka szmerów serca
 • Ocena następstw nadciśnienia tętniczego
 • Diagnostyka przyczyn zaburzeń rytmu serca
 • Ocena następstw i powikłań choroby wieńcowej (po zawale mięśnia sercowego z określeniem jego wydolności
 • Określenie ryzyka powikłań kardiologicznych przed planowymi zabiegami operacyjnymi poza sercem (ważne dla osób starszych)
 • Ocena wydolności serca
 • Szeroko pojęta profilaktyka chorób układu krążenia

Zapis elektrokardiogramu w ciągu 24 godzin normalnej codziennej aktywności. Pacjent otrzymuje lekki aparat precyzyjnie rejestrujący rytm serca i jego ewentualne zaburzenia.

 • Określa przyczyny odczuwanego „bicia” i „zamierania” czy też „przerw” w pracy serca.
 • Pozwala określić zaburzenia „niewinne” od poważnych, wymagających leczenia.
 • Jest podstawowym narzędziem w ocenie skuteczności leczenia arytmii.
Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia z ang. ABPM – całodobowe pomiary ciśnienia co 15 minut w czasie aktywności i co 30 minut w nocy, dokonywane lekkim rejestratorem w warunkach normalnej aktywności w codziennych warunkach.

Rejestracja

41 370 80 55    lub    608 029 893

Gabinet

I piętro  ul. Batorego 10
28-100 Busko-Zdrój

Godziny przyjęć